Oppervlakkigheid in de make-up spiegel

#oppervlakkigheid troef bij mij vandaag. Voor ik uit de auto stap om bij een klant naar binnen te gaan, kijk…