Say What? #4

Say what? Na goed een week school merkĀ ik al een groot verschil in het taalgebruik, de intonatie en de zin…